Toothpaste, Mouthwashes & Shampoo

  • 1. Potassium Nitrate, Sodium Monofluorophosphate, Triclosan Tooth Gel
  • 2. Potassium Nitrate, Sodium Monofluorophosphate Tooth Paste
  • 3. Chlorhexidine Mouthwash IP
  • 4. Chlorhexidine Gluconate, Sodium Fluoride & Zinc Chloride Mouthwash
  • 5. Ketoconazole & Zinc Pyrithione Shampoo